ฐานชั่งน้ำหนัก

การชั่งน้ำหนักที่สะดวกและแม่นยำ

ฐานชั่งน้ำหนักเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับภาชนะไฮโดรไลซิสของเครื่อง HydrolEx H-506 (เครื่องไฮโดรไลซิส) ทำให้การชั่งน้ำหนักตัวอย่างในภาชนะบรรจุสะดวกขึ้นด้วยเครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์

ฐานชั่งน้ำหนัก