ท่อไอพร้อมแผ่นซินเทอร์

ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการทำแห้ง

ท่อไอพร้อมแผ่นกรองซินเตอร์เป็นอุปกรณ์เสริมของ Rotavapor® R-250 EX (เครื่องระเหยสารแบบหมุนระดับอุตสาหกรรม) แผ่นกรองซินเตอร์ P3 ที่ให้มาปกป้องส่วนประกอบคอนเดนเซอร์จากผงและฝุ่นระหว่างกระบวนการทำแห้ง

ท่อไอพร้อมแผ่นซินเทอร์