ฝาปิดสุญญากาศ P-12

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการทำงานกับตัวอย่างได้พร้อมกันสูงถึง 12 ตัวอย่าง

การระเหยสูงสุด 12 ตัวอย่างพร้อมกันโดยใช้ Multivapor™ (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน) ปิดตัวอย่างให้แน่นด้วยฝาปิดสุญญากาศ

ฝาปิดสุญญากาศ P-12