ฝาครอบสำหรับการวัดของเหลวแบบสสะท้อนกลับ

ช่วยให้สามารถวัดของเหลวเพิ่มเติมได้

ฝาครอบสำหรับการวัดแบบสะท้อนกลับเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับ NIRFlex Cells และช่วยให้ตรวจวัดของเหลวได้เพิ่มเติมในรูปแบบการวัดแบบสะท้อนกลับได้อย่างง่ายดาย

ฝาครอบสำหรับการวัดของเหลวแบบสสะท้อนกลับ