ฝาครอบสำหรับการวัดแบบนสะท้อนกลับขนาด 0.3 mm

สำหรับการวัดของเหลว

ฝาครอบสำหรับการวัดแบบสะท้อนกลับขนาด 0.3 mm ใช้ร่วมกับ NIRFlex N-500™ และเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย (สำหรับถ้วยที่ทนทานเท่านั้น) เหมาะกับการวัดของเหลวในรูปแบบการวัดแบบสะท้อนกลับ

ฝาครอบสำหรับการวัดแบบนสะท้อนกลับขนาด 0.3 mm