ตัวแปลงสำหรับหัววัดแบบส่องผ่านสะท้อน

ตัวแปลงสำหรับหัววัดแบบส่องผ่านสะท้อน (เปิดปลอกครอบ) สำหรับ NIRFlex Fiber Optic Solids

แผ่นสะท้อนแสงนี้สร้างขึ้นเป็นพิเศษพร้อมสเปเซอร์แบบปรับได้สำหรับระยะทางที่แสงผ่านตัววัด ช่วยให้สามารถวัดตัวอย่างของเหลวด้วยเซลล์วัด NIRFlex Fiber Optic Solids ได้  (เปิดปลอกครอบ)

ตัวแปลงสำหรับหัววัดแบบส่องผ่านสะท้อน