ชั้นวางถ่ายโอนตัวอย่าง P-6

ระเหยได้สูงสุด 6 ตัวอย่างพร้อมกัน

จัดการตัวอย่างได้อย่างง่ายดายด้วยแท่นวางถ่ายโอนตัวอย่าง

ชั้นวางถ่ายโอนตัวอย่าง P-6