แท่นวางถ่ายโอนตัวอย่าง P-12

ระเหยได้สูงสุด 12 ตัวอย่างพร้อมกัน

จัดการตัวอย่างได้อย่างง่ายดายด้วยแท่นวางถ่ายโอนตัวอย่าง

แท่นวางถ่ายโอนตัวอย่าง P-12