อุปกรณ์เสริมสำหรับแท็บเล็ต

การวัดตัวอย่างแบบอัตโนมัติได้มากขึ้น

อุปกรณ์เสริมTablet สำหรับ NIRFlex Solids ช่วยให้สามารถวัดตำแหน่งตัวอย่างได้สูงสุด 10 ตำแหน่งโดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์เสริมสำหรับแท็บเล็ต