โมดูลดูดพร้อมที่ดักสารควบแน่นสำหรับหลอดตัวอย่าง 300 mL

สำหรับตัวอย่างที่ประกอบด้วยน้ำ

โมดูลแก้วดูดไอกรดพร้อมกับที่ดักสารควบแน่นเหมาะสำหรับหลอดตัวอย่าง 6 ช่อง (300 mL) สำหรับ SpeedDigester (เครื่องย่อยความเร็วสูง) ที่ดักสารควบแน่นป้องกันการไหลย้อนกลับของสารควบแน่นไม่ให้เข้าไปในหลอดตัวอย่างสำหรับตัวอย่างที่ประกอบด้วยน้ำ

โมดูลดูดพร้อมที่ดักสารควบแน่นสำหรับหลอดตัวอย่าง 300 mL