ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องระเหยสารแบบหมุน

รวมเครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกันเข้ากับเครื่องระเหยสารแบบหมุนของคุณ

การต่อเครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกันเข้ากับเครื่องระเหยสารแบบหมุนต้องใช้ข้อต่อแก้วรูปตัว T สำหรับต่อเข้ากับคอนเดนเซอร์ของเครื่องระเหยแบบหมุน ขั้วต่อรูปตัว T ประกอบด้วยข้อต่อทรงกลมสองตัวสำหรับการประกอบเข้ากับคอนเดนเซอร์ และข้อต่อ SVL 22 สำหรับท่อสุญญากาศ ความยาวของท่อเท่ากับ 400 mm

ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องระเหยสารแบบหมุน