ชุดฉนวนคอนเดนเซอร์ E-800

ป้องกันน้ำควบแน่น

ฉนวนคอนเดนเซอร์ป้องกันการควบแน่นของน้ำ และเหมาะสำหรับการใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง ชุดสำหรับคอนเดนเซอร์ E-800 หกตัว

ชุดฉนวนคอนเดนเซอร์ E-800