ที่วางตัวอย่างขนาดเล็ก

เหมาะที่สุดสำหรับตัวอย่างชนิดของแข็ง

ใช้สำหรับการเสนอตัวอย่างของแข็งบน ProxiMate Up-View

ที่วางตัวอย่างขนาดเล็ก