ถ้วยชนิดทนทานสูง

ป้องกันความเสียหายใด ๆ ระหว่างการเก็บตัวอย่าง

ถ้วยตัวอย่างที่แข็งแรงซึ่งทำจากยางซิลิโคนและแก้วชุบแข็งช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างด้วย NIRFlex N-500™

ถ้วยชนิดทนทานสูง