เซ็นเซอร์ตรวจจับปฏิกิริยา

การประหยัดทรัพยากรและการลดของเสีย

เซ็นเซอร์ตรวจจับปฏิกิริยาพร้อมใช้งานสำหรับการกำหนดค่า MultiKjel (เครื่องกลั่น) และ MultiDist (เครื่องกลั่น) ซึ่งสามารถประหยัดสารตัวทำปฏิกิริยา NaOH ได้ถึง 30% ในกระบวนการทำให้เป็นด่าง เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เซ็นเซอร์ตรวจจับปฏิกิริยา