ที่วางหลอดตัวอย่าง 6 ช่อง (300 mL / micro)

สำหรับ SpeedDigester (เครื่องย่อยความเร็วสูง)

ที่วางหลอดตัวอย่าง 6 ช่อง (300 mL / micro) สำหรับ SpeedDigester (เครื่องย่อยความเร็วสูง)

ที่วางหลอดตัวอย่าง 6 ช่อง (300 mL / micro)