อุปกรณ์สำหรับกดอัดตัวอย่าง

เพื่อการเก็บตัวอย่างที่สม่ำเสมอ

อุปกรณ์สำหรับกดอัดตัวอย่างใช้ในการบีบอัดตัวอย่าง และเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการสุ่มตัวอย่างเหมือนเดิมในขณะที่ทำงานกับ NIRFlex N-500™

อุปกรณ์สำหรับกดอัดตัวอย่าง