ชุดเซ็นเซอร์ OnLevel

สำหรับความแม่นยำและการทำซ้ำสูงสุด

สามารถกำหนดปริมาตรการกลั่นที่ต้องการสำหรับขนาดและรูปร่างของภาชนะใดก็ได้ โดยใช้กลไกการใช้งานที่ง่ายดาย ซึ่งทำให้เกิดการวัดที่แม่นยำที่สามารถทำซ้ำได้สูง

ชุดเซ็นเซอร์ OnLevel