เซลล์การวัดของ NIRFlex Solids

การตรวจวิเคราะห์ประเภทของตัวอย่างที่หลากหลาย

เซลล์การวัดที่สามารถปรับแต่งได้ด้วยส่วนเสริมสำหรับการวัดที่เหมาะสมที่สุดของตัวอย่างประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ของแข็งไปจนถึงของเหลว

เซลล์การวัดของ NIRFlex Solids