เซลล์การวัดของ NIRFlex Fiber Optic Liquids

ปรับปรุงมาเพื่อคลังสินค้า

เซลล์ของ NIRFlex Fiber Optic Liquids ถูกออกแบบมาสำหรับการตรวจสอบวัตถุดิบที่เป็นเหลวในไซต์งานภายในเวลาไม่กี่วินาที (2 m)

เซลล์การวัดของ NIRFlex Fiber Optic Liquids