หน้าแปลนแบบเชื่อมสำหรับ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

สำหรับการสัมผัสกับสินค้าทางอ้อม

Weld-in Flange ของ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อติดตั้งเซ็นเซอร์โดยไม่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง อุปกรณ์เสริม NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) ช่วยในการถอดเซ็นเซอร์สำหรับการซ่อมบำรุงโดยไม่รบกวนกระบวนการผลิต

หน้าแปลนแบบเชื่อมสำหรับ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)