กล่องการติดตั้ง NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) แบบมาตรฐาน

มาตรฐานกล่องติดตั้ง

กล่องการติดตั้งจะจ่ายไปให้ เซ็นเซอร์ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) ประเภท X-One และ PA2

กล่องการติดตั้ง NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) แบบมาตรฐาน