วาล์วแมนิโฟล์ด

การเชื่อมต่อตัวอย่างรวดเร็ว

เมนนิโฟล์ดสำหรับการเชื่อมต่อตัวอย่างอย่างรวดเร็วกับ Lyovapor L-200 หรือ L-300 (เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง) ผลิตจากยางธรรมชาติ พร้อมด้วยข้อต่อ SJ 29/32

วาล์วแมนิโฟล์ด