เซ็นเซอร์วัดระดับ

ป้องกันการล้นของสารที่กลั่น

ป้องกันการล้นในขวดทรงลูกแพรของคอนเดนเซอร์/คอนเดนเซอร์

_x000D_ _x000D_

วางบนขวดทรงลูกแพร ให้ใช้ร่วมกับ Interface I-300 / I-300 Pro (ชุดควบคุมการทำงานของระบบ) และ Vacuum pump V-300 / V-600 (ปั๊มสุญญากาศ)

เซ็นเซอร์วัดระดับ