ตัวปิดฉนวน

เพื่อปิดตำแหน่งแผ่นฉนวนที่ไม่มีการใช้งาน

ตัวปิดฉนวนใช้สำหรับปิดตำแหน่งแผ่นฉนวนที่มีการใช้งานสำหรับ SpeedDigester (เครื่องย่อยความเร็วสูง) เหมาะสำหรับตำแหน่งหลอดตัวอย่างขนาด 300 mL และ 500 mL

ตัวปิดฉนวน