ตัวยึดหลอดตัวอย่างแก้วทำด้วยสแตนเลสสตีล

ง่ายต่อการจัดการและทำให้ตัวอย่างแห้ง

ช่วยให้สามารถวางหลอดตัวอย่างแก้วพร้อมเซรามิกฟริต ขนาด LSV มาตรฐาน เหมาะสำหรับการทำแห้งตัวอย่างในเตาทำแห้ง ไม่เหมาะสำหรับการทำแห้งด้วยไมโครเวฟ

ตัวยึดหลอดตัวอย่างแก้วทำด้วยสแตนเลสสตีล