ถ้วยวัดตัวอย่างประสิทธิภาพสูง

ยิ่งตัวอย่างมากขึ้น ก็ยั่งยืนมากขึ้น

ช่องใส่สารตัวอย่างที่มีก้นเป็นแก้วในงานทางแสงเหมาะสำหรับใช้กับตัวอย่างแห้งที่วัดด้วยผลิตภัณฑ์ BUCHI NIR

ถ้วยวัดตัวอย่างประสิทธิภาพสูง