ถ้วยวัดตัวอย่างประสิทธิภาพสูง

ยิ่งตัวอย่างมากขึ้น ก็ยั่งยืนมากขึ้น

ช่องใส่สารตัวอย่างที่มีก้นเป็นแก้วในงานทางแสงเหมาะสำหรับใช้กับตัวอย่างแห้งโดยใช้ร่วมกับ NIRFlex Solids (เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างเชิงปริมาณและคุณภาพด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้) หรือ NIRMaster (เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างเชิงปริมาณและคุณภาพด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้)

ถ้วยวัดตัวอย่างประสิทธิภาพสูง