หลอดแก้วบรรจุตัวอย่าง

ชุด 6 ชิ้น

หลอดแก้วบรรจุตัวอย่างชนิดใช้ซ้ำได้พร้อมส่วนที่ถูกเคลือบด้วยเซรามิกฟริต เข้ากันได้กับ HydrolEx H-506 (เครื่องไฮโดรไลซิส) และ FatExtractor E-500 (เครื่องสกัดไขมัน)

หลอดแก้วบรรจุตัวอย่าง