เซ็นเซอร์ตรวจจับโฟม

ป้องกันไม่ให้เกิดโฟมในขวดระเหยของคุณ

ไม่ต้องกังวลกับตัวอย่างที่ก่อให้เกิดโฟมของคุณ เซ็นเซอร์ตรวจจับโฟมสำหรับ Rotavapor® R-300 (เครื่องระเหยสารแบบหมุน) จะทำการเติมอากาศให้กับระบบโดยอัตโนมัติเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอย่างที่ก่อให้เกิดโฟมเข้าไปในคอนเดนเซอร์ ทำงานร่วมกับ Interface I-300/I-300 Pro (ชุดควบคุมการทำงานของระบบ)

เซ็นเซอร์ตรวจจับโฟม