ชุดอุปกรณ์ตรวจจับโฟม

ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เข้าไปปะปนกับสิ่งที่กลั่นได้ของคุณ

ชุดตรวจจับโฟมสำหรับ Rotavapor® R-220 Pro (เครื่องระเหยสารแบบหมุนระดับอุตสาหกรรม) ตรวจจับโฟมที่เพิ่มขึ้นและทำให้เกิดการเติมอากาศสั้น ๆ เพื่อกำจัดโฟม โดยใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้งานร่วมกับการจัดเรียงแก้วแบบลดระดับลงมา

ชุดอุปกรณ์ตรวจจับโฟม