ทิมเบิลสำหรับการสกัด

คุณภาพดีที่สุดและไหลผ่านอย่างรวดเร็ว

ทิมเบิลสำหรับการสกัด เซลลูโลส 33x94 mm(25 ชิ้น) สำหรับการสกัดโดยใช้ FatExtractor E-500 (เครื่องสกัดไขมัน) หรือ UniversalExtractor E-800 (เครื่องสกัด)

ทิมเบิลสำหรับการสกัด