เซลล์การสกัด

เหมาะสำหรับปริมาณตัวอย่างของคุณ

การออกแบบเซลล์การสกัดที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครช่วยให้การโหลดตัวอย่างและการประกอบเซลล์สำหรับ SpeedExtractor E-916 (เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิและความดันสูง) ทำได้อย่างง่ายดาย (20 mL)

เซลล์การสกัด