บีกเกอร์งานสกัดสำหรับตัวอย่างปริมาณสูง LSV

ชุดบีกเกอร์ LSV จำนวน 2 ชิ้น

บีกเกอร์งานสกัดสำหรับ UniversalExtractor E-800 (เครื่องสกัด) รุ่น LSV โดยที่ LSV = ตัวอย่างปริมาณมาก

บีกเกอร์งานสกัดสำหรับตัวอย่างปริมาณสูง LSV