ขวดระเหยทรงลูกแพร 20 L สีน้ำตาล

ขวดระเหยทรงลูกแพรพร้อมการป้องกันแสง UV

ขวดระเหยทรงลูกแพร 20 Lสำหรับปริมาตรตัวอย่างสูงสุด 10 L แก้วสีน้ำตาลเพื่อปกป้องตัวอย่างจากแสง UV ขนาดหน้าแปลน 150 mm ผลิตจากแก้วทนความร้อนสูง 3.3

ขวดระเหยทรงลูกแพร 20 L สีน้ำตาล