Easy­Fill Rack R-12

ทำให้เข้มข้นจนได้ปริมาณสุดท้าย

การออกแบบที่ชาญฉลาดช่วยให้มั่นใจได้ถึงการได้ตัวอย่างกลับคืนและช่วยเพิ่มความยั่งยืนและความปลอดภัย ส่วนกักเก็บสารที่มีความเย็นช่วยปกป้องสารวิเคราะห์ที่ไวต่อความร้อน การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์นี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย โดยไม่สูญเสียสารประกอบระเหยง่าย

EasyFill Rack R-12