อุปกรณ์หมุนตัวอย่าง 100 mm

ใช้งานเครื่องมือในสภาพแวดล้อมที่มีความมันได้อย่างง่ายดาย

Easy Spin Drive สำหรับ NIRMaster™ Essential ช่วยให้สามารถใช้เครื่องมือในสภาพแวดล้อมที่มีคราบมัน ซึ่งเข้ากันได้ดีกับจานเพาะเชื้อขนาดมาตรฐานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 mm

อุปกรณ์หมุนตัวอย่าง 100 mm