ชั้นวางแมนิโฟลด์เพื่อทำให้แห้งแบบ 24 ช่อง

การเชื่อมต่อตัวอย่างรวดเร็ว

เชื่อมต่อตัวอย่างสูงสุด 24 ตัวอย่างกับ BUCHI Lyovapor (เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง) ด้วยชั้นวางเพื่อการอบแห้งพร้อมวาล์วแมนิโฟลด์ 24 วาล์วและแผ่นรองฐาน

ชั้นวางแมนิโฟลด์เพื่อทำให้แห้งแบบ 24 ช่อง