ชั้นวางแมนิโฟลด์เพื่อทำให้แห้งแบบ 12 ช่อง

การทำตัวอย่างแห้งอย่างรวดเร็ว

เชื่อมต่อตัวอย่างสูงสุด 12 ตัวอย่างกับ BUCHI Lyovapor (เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง) ด้วยชั้นวางเพื่อการอบแห้งพร้อมวาล์วแมนิโฟลด์ 12 วาล์วและแผ่นรองฐาน

ชั้นวางแมนิโฟลด์เพื่อทำให้แห้งแบบ 12 ช่อง