โถทำแห้งพร้อมสต็อปเปอริง

การตั้งค่าการกำหนดสูตร

โถทำแห้งพร้อมชุดสตอปเปอริ่งเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับ BUCHI Lyovapors Pro (เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง) ประกอบไปด้วย ชั้นวางแบบทำความร้อน 4 ชั้น และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวอย่าง 4 ตัว อุปกรณ์เสริมนี้จะช่วยเพิ่มควบคุมกระบวนการทำแห้งได้มากขึ้น

โถทำแห้งพร้อมสต็อปเปอริง