ห้องทำแห้งพร้อมแมนนิโฟลด์

โซลูชันเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งขั้นสูงที่ยืดหยุ่นที่สุด

โถทำแห้งอะคริลิคเป็นอุปกรณ์เสริมพร้อมฝาปิดแมนิโฟล์ด ชนิด 12 ตำแหน่ง ชั้นวางแบบทำความร้อน 4 ชั้น (สูงสุด 60 °C) และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวอย่าง 4 ตัวสำหรับ BUCHI Lyovapors Pro (เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง)

ห้องทำแห้งพร้อมแมนนิโฟลด์