ชั้นวาง 4 ชิ้นสำหรับห้องอบแห้งและแมนิโฟลด์

ความยืดหยุ่นสูงสุดในการทำแห้งแบบเยือกแข็ง

โถทำแห้งอะคริลิคและฝาปิดพร้อมด้วยวาล์วแมนิโฟล์ด ชนิด 12 ช่องและชั้นวางแบบไม่ทำความร้อน 4 ชั้นเป็นอุปกรณ์เสริมของ BUCHI Lyovapors (เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง)

ชั้นวาง 4 ชิ้นสำหรับห้องอบแห้งและแมนิโฟลด์