ขวดสำหรับการทำแห้ง

ความสามารถในการเข้าถึงตัวอย่างแห้งของคุณได้อย่างดีที่สุด

ขวดบีกเกอร์ 800 mL พร้อมฝายางสำหรับเชื่อมต่อโดยตรงกับวาล์วแมนิโฟล์ด รวมทั้งกระดาษกรอง 75 μm จำนวน 100 ชิ้น และโอริง 2 ชิ้น ใช้ร่วมกับ BUCHI Lyovapors (เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง)

ขวดสำหรับการทำแห้ง