ปั๊มแบบแห้ง

ปั๊มสุญญากาศทนสารเคมี

ปั๊มสุญญากาศแบบแห้ง (Edwards nXDS6iC) ที่มีความเสถียรทางเคมีสูงและมีความเร็วในการปั๊ม 6 m3/h ที่ 50 Hz และ 60 Hz สำหรับ Lyovapor L-200 (เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง)

ปั๊มแบบแห้ง