Crystal Rack P-6 แบบถอดได้

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการทำงานกับตัวอย่างได้พร้อมกันสูงถึง 6 ตัวอย่าง

ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของคุณด้วยความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแท่นวางหลอด(6 ตัวอย่างหรือ 12 ตัวอย่าง)

Crystal Rack P-6 แบบถอดได้