ที่บรรจุสำหรับเซลลสกัด ของ E-916

สามารถหยิบเซลล์ที่ใช้สกัดจาก SpeedExtractor (เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิและความดันสูง)

สามารถหยิบเซลล์สกัดจาก SpeedExtractor (เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิและความดันสูง) ได้ 6 เซลล์พร้อมกันในครั้งเดียว

ที่บรรจุสำหรับเซลลสกัด ของ E-916