ตัวยึดบีกเกอร์ LSV

การจัดการบีกเกอร์การสกัดอย่างปลอดภัยและง่ายดาย

สามารถวางบีกเกอร์สกัด LSV ได้หกชิ้นสำหรับ UniversalExtractor E-800 (เครื่องสกัด) สำหรับการจัดการบีกเกอร์ที่ปลอดภัยและง่ายดาย

ตัวยึดบีกเกอร์ LSV