ตัวยึดบีกเกอร์ภาชนะไฮโดรไลซิส

การจัดการภาชนะไฮโดรไลซิสอย่างปลอดภัยและง่ายดาย

ใส่ให้ภาชนะไฮโดรไลซิสหกใบสำหรับ HydrolEx H-506 (เครื่องไฮโดรไลซิส) สำหรับการจัดการภาชนะที่ปลอดภัยและง่ายดาย

ตัวยึดบีกเกอร์ภาชนะไฮโดรไลซิส