อุปกรณ์ป้องกันอ่าง

ความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานและขวดระเหยทรงลูกแพร

อุปกรณ์ป้องกันแบบพับเก็บได้นี้ช่วยขวดระเหยทรงลูกแพร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ป้องกันอ่าง