แกรนูลถ่านกัมมันต์

การเติมของขั้นตอนการดูดซับในเครื่องสครับเบอร์

ถ่านกัมมันต์มีดักจับอนุภาคตกค้างในขั้นตอนการดูดซึม นอกจากนี้ยังช่วยให้ละอองฝอยเกิดการควบแน่นอีกครั้ง (150 g)

แกรนูลถ่านกัมมันต์